Opm: De Bijenhouders vereniging BijEnamp; Ermelo werkt al jaren samen met Stichting Schapedrift. Onderstaand bericht artikel is een artikel dat is gemaakt door Geesje Eleveld van de Stichting Schapendrift en is gepubliceerd in hun maandblad “uit de Kooi” 

Op het erf bij de schaapskooi staat een fraaie bijenstal met 4 à 5 bijenkasten en informatiepanelen. Op de zolder van het bezoekerscentrum is uitgebreide informatie over bijen houden en bijenvolken te vinden. In de winkel wordt honing van de imkers verkocht en gezamenlijk wordt een aantal publieksactiviteiten gehouden. Alle reden voor een gesprek met voorzitter Jacques Meuleman.

Fruitbestuiving

Jacques Meuleman: Enige jaren geleden was ons leden bestand erg laag, maar de laatste jaren zijn er veel nieuwe leden bijgekomen: we zitten nu op zo’n 40 leden. Naast de populariteit van het bijenhouden is dit succes ook te danken aan verschillende acties
die onze vereniging uniek maken waaronder de zogenaamde glasactie: we kopen voor de leden in het groot honingpotjes in. Zij profiteren van de lage inkoopsprijs. En niet te vergeten de actie fruitbestuiving, waarbij elk voorjaar de bijenkasten van de leden uitgezet worden bij fruittelers in de Betuwe en later weer door ons worden opgehaald. Dit jaar zijn maar liefst 124 bijenkasten naar de Betuwe afgereisd en de fruittelers betalen ons ervoor. Immers, bestuiving bevordert de ontwikkeling van het fruit en is voor hen dan ook financieel aantrekkelijk. De kasten met bijenvolken blijven zo’n 3 ẚ 4 weken tussen de fruitbomen staan. Dan zitten de raten hopelijk vol met honing.’

Insectenstand

Hier in de buurt van de Schaapskooi is er in bepaalde periodes van het jaar niet veel honing en stuifmeel te halen. Er komt wel wat van de linde- en kastanjebomen en van de krent en in augustus van de heide. Maar veel is het niet vergeleken met andere streken in Nederland.

Voor de heide is er grote concurrentie: imkers uit het hele land zetten hun kasten tijdens de bloei neer. Je moet eigenlijk toestemming hebben van de grondeigenaar maar dat gebeurt niet altijd. Het is haast te vergelijken met intensieve veehouderij: veel kasten dicht bij elkaar waardoor de solitaire wilde bijen, hommels en andere insecten in het gedrang komen. Dus eigenlijk is het houden van te veel bijenvolken niet goed voor de insectenstand. Zo wordt er gewerkt aan een heidebeheersplan waarin ook speciaal voor imkers, wordt omschreven hoeveel bijenvolken er zouden mogen staan op de heide zonder dat dit tot grote problemen leidt voor de andere insecten die afhankelijk zijn van de bloei van de heide.

Fascinatie

Raam met Q-dopMaar waarom worden mensen dan imker als het niet goed is voor andere insecten? Meuleman: “Tja, waarom gaan mensen vissen…? Ikzelf ben gefascineerd door het leven van bijen. Moet je kijken wat er gebeurt: één vrouw, de koningin, bepaalt wat de andere bijen van het volk, zo’n 50.000 stuks, gaan doen. Dat is toch bizar. Door middel van geur en reuk geeft zij opdracht om te gaan zwermen of niet. Ik haal mijn koningin zelfs uit Slovenië: ze komt in een doosje met een paar bijen per post. Elk ras heeft speciale eigenschappen en het volk dat deze ’dame’ voortbrengt geeft veel honing, prikt niet veel en is beter bestand tegen ziektes. Ik probeer hier dan verder mee te fokken.

Chagrijnig

Bijen zijn leuk, maar ze kunnen ook behoorlijk chagrijnig zijn. Het zijn net mensen…. Bijvoorbeeld als het te koud is of als er te weinig te eten is. Daarom moet je altijd goed opletten hoe de stemming is. Ook kunnen ze heftig reageren op een geur. Ik heb meegemaakt dat een vrouw achterna werd gezeten door bijen omdat ze een bepaalde parfum op had. Ze moest rennen voor haar leven… de bijen waren er niet van gediend.

Educatie

Vroeger hadden veel boeren hun eigen bijenkasten, om zichzelf te voorzien van honing, bijenwas en wijn. Daarom is het ook heel logisch dat er bij de schaapskooi een bijenstal staat. Onze imkers geven er af en toe demonstraties en op de zolder van het bezoekerscentrum is veel informatie over het leven van bijen te vinden. De bijenobservatiekast is wel een uitdaging: via een lange buis naar beneden moeten de bijen naar buiten vliegen. Het is moeilijk om een bijenvolk zover te krijgen dat ze dat gaan doen. Voor dit volk is er te weinig eten buiten te halen, ze worden met suikerwater bijgevoerd. Het is puur voor bezoekers om ze van dichtbij te kunnen zien. Er wordt veel gekeken in de kast. Ook is er een speurtocht ’De bijenstal’ die je via een app kunt downloaden.

Bijendag

En we hopen dit jaar weer een Bijendag te kunnen houden bij de schaapskooi  op zaterdag 24 juli. Dan kunnen bezoekers allerlei soorten honing proeven, er zijn imkers om uitleg te geven, we laten verschillende kasten zien en kinderen kunnen kaarsen maken van bijenwas. Het is altijd een leuke dag met een educatief tintje.