Heidehoning met haar volle en krachtige smaak scoort hoog onder honingliefhebbers. Imkers mogen gedurende de bloeiperiode in augustus en september dan ook graag hun bijenkasten op de heide plaatsen, zodat de bijen nectar van de heidebloemen kunnen verzamelen. Aan het einde van de zomer of soms zelfs aan het begin van de herfst kan de honing geoogst worden door de imkers. Vanaf het huidige seizoen mogen imkers echter niet meer zomaar hun kasten op de Ermelosche Heide zetten. Dat is alleen nog maar mogelijk via de Bijenhoudersvereniging BijEnErmelo in Ermelo

Aanmelden van bijenvolken voor heidedracht

Heidebeheerplan
Dit heeft alles te maken met het nieuwe heidebeheerplan van de gemeente Ermelo. “Het doel van het plan is”, zo valt te lezen op de website van de gemeente Ermelo, “om de natuur- en belevingskwaliteit van de heideterreinen een impuls te geven.” Het plan is echter nog niet klaar. Door de coronamaatregelen zijn de gesprekken met de belangengroepen uitgesteld en moeten nog plaatsvinden. Vervolgens buigt de gemeenteraad zich nog over het plan.

Eerst aanmelden
“Maar”, zegt Hans Schuurkamp, secretaris van de Bijenhoudersvereniging Ermelo: “wij gaan als vereniging ons nu al aan de nieuwe regels houden.” De Bijenhoudersvereniging Ermelo is namelijk aangewezen om alles te regelen wat betreft de heidedracht. Ofwel, wie zijn of haar bijenkasten wil plaatsen op de Ermelosche Heide, moet zich eerst aanmelden bij de Bijenhoudersvereniging Ermelo. Voor het plaatsen gaat namelijk een maximum gelden vertelt Schuurkamp, en BijEnErmelo gaat dit organiseren.

Heideterreinen zijn van nature rijk aan wilde bijensoorten. In heideterreinen waar ook bijenkasten staan zijn ook veel honingbijen. Hierdoor wordt het voor wilde bijen en andere natuurlijke bestuivers, zoals zweefvliegen, moeilijker om voldoende nectar en stuifmeel te bemachtigen. Meerdere experts onderzochten deze situatie. In 2021 stelden Smit et. al. een praktisch toepasbare richtlijn op voor het maximaal gewenste aantal bijenkasten aan de rand van een heidegebied. Afhankelijk van de oppervlakte en het percentage bloeiende heide.

Bron: heidebeheerplan ‘Samen over de hei’. 

Exclusief toegewezen
“Heel vroeger moest je toestemming hebben van de gemeente om je bijenkasten op de hei te plaatsen. Op een gegeven moment is die regel uit de APV (Algemene Plaatselijke Verordening) gehaald, en mocht iedereen er zijn kasten neerzetten. We gaan tegenwoordig echter anders met de natuur om. Met het heidebeheerplan wil de gemeente invloed hebben op het plaatsen van de bijenkasten op de Ermelose heidevelden. BijEnErmelo heeft de Ermelosche Heide exclusief toegewezen gekregen om het aanmelden en de plaatsing te regelen van bijenvolken voor de heidedracht.

Specifieke honing oogsten?
Wie specifieke honing wil oogsten moet met zijn of haar bijenvolken in de buurt zijn van de bloeiende bloemen waaruit de nectar valt te halen voor de bijen. Schuurkamp legt uit: “Een bij vliegt dan wel een aantal kilometers, maar niet zo ver dat ze bij de hei komen. Bovendien, hoe verder de bijen moeten vliegen hoe minder honing een imker oogst. Vandaar de heidedracht om heidehoning te oogsten.”